Καλωσορίσατε στον Ιστοχώρο της Εταιρείας μας, με την επωνυμία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT A.E.B.E» με διακριτικό τίτλο «SADENT A.E.B.E» που εδρεύει  στο 1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής ΤΚ 19002,
Αριθμό ΓΕΜΗ 000359001000, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, www.sadent.com  (εφεξής, Ιστοχώρος, Εταιρεία, μας, εμάς, ή εμείς) καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν, από οποιονδήποτε επισκέπτη, εγγεγραμμένο μέλος, ή πελάτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του Ιστοχώρου (στο εξής Όροι Χρήσης ή Όροι).

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τους παρόντες Όρους Χρήσης, σας προτρέπουμε να αναγνώσετε με ιδιαίτερη προσοχή, πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστοχώρο. Κάθε Χρήστης, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος Ιστοχώρου δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης του. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου εν τω συνόλω του, συμπεριλαμβανουμένου και του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο ενυπάρχει σε αυτόν. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα από τη στιγμή που οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές ή προσβάσιμο στον Ιστοχώρο σημείο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος Ιστοχώρου τυγχάνει κατ’ αρχήν ελεύθερη, με εξαίρεση στην πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου,  από άτομα άνευ δικαιοπρακτικής ικανότητας για τους νόμιμους λόγους και αιτίες που αναφέρονται και ρυθμίζονται ειδικώς στους Όρους Συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι χρήστες του παρόντος Ιστοχώρου,  καλούνται να δρούν εντός των πλαισίων του Νόμου, σύμφωνα με την καλή πίστη τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Υποχρεούνται επίσης να μην χρησιμοποιούν τον Ιστοχώρο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία του, τις φόρμες παραγγελίας και εγγραφής μελών, της εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  ή οποιονδήποτε άλλο χώρο εντός του παροντος Ιστοχώρου, ή τους σχετιζόμενους με αυτόν τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram, κλπ,  για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου που είναι σωρρευτικώς ή διαζευτικώς, παράνομο, αθέμιτο, δυσφημιστικό, ψευδές, παραπλανητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, απατηλό, υβριστικό, άσεμνο, βλάσφημο, πορνογραφικό. Συνιστάται δε στους χρήστες να τηρούν μια μετριοπαθή στάση και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω Όρων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

    Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματά του Ιστοχώρου,  (π.χ κατά την εγγραφή σας ως μέλος του Ιστοχώρου) ενδεχομένως να απαιτεί τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, σας καλούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρήσετε μυστικούς τους κωδικούς σας. Ενδεικτικώς σας προτείνουμε: Να κρατάτε πάντα τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή, να  μην χορηγείται τα στοιχεία εισόδου σας και τους κωδικούς σας σε τρίτα πρόσωπα, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασή σας κλπ. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων που παρατίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβασή σας. Ο αριθμός των προσπαθειών πρόσβασης σε τμήματα του Ιστοχώρου που απαιτούν χρήση προσωπικού κωδικού, ενδέχεται να είναι περιορισμένος έτσι ώστε να καταστέλλεται κατά το δυνατόν εγκαίρως κάθε κακόβουλη προσπάθεια χρήσης των προσωπικών σας κωδικών. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα αν οποιαδήποτε τέτοια χρήση υποπέσει στην αντίληψή σας στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας, 2111022900,  ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, e-mail: info@sadent.com

3.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Ιστοχώρος και κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται σε αυτόν (σήμα, διακριτικό γνώρισμα, κείμενο, ιδέα, πρόταση, εικόνα κλπ) προστατεύονται ως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Ρητώς δε απαγορεύεται η αναπαραγωγή, ανατύπωση, αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή,  φόρτωση (download) αναμετάδοση οποιαδήποτε πληροφορίας, ή περιεχομένου του παρόντος Ιστοχώρου, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα μεμονωμένης αποθήκευσης του περιεχομένου για προσωπική και μόνον χρήση και πάντοτε με μνεία  προέλευσής του από τον Ιστοχώρο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οιαδήποτε απαγορευμένη, άλλως μη ρητά εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου του Ιστοχώρου συνεπάγεται αστικές ή/και ποινικές ευθύνες.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται στον Ιστοχώρο θεωρούνται αξιόπιστες, δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την επάρκεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, ή τη χρησιμότητά τους. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν". Είναι δυνατό να γίνονται περιοδικά αλλαγές στις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να ενσωματωθούν στο περιεχόμενο της σελίδας ή όχι, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη προειδοποίηση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οιαδήποτε πλημμέλεια ή ανακρίβεια στην πληροφορίες του Ιστοχώρου σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε  μαζί μας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση e-mail: info@sadent.com.

Ο Ιστοχώρος, οι διαχειριστές του, καθώς και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο: α) δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εσφαλμένη ή μη κατάλληλη χρήση των πληροφοριών αυτού του Ιστοχώρου, β) δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε για τη χρήση που κάνει ή την εμπιστοσύνη που δείχνει σ’ αυτές τις πληροφορίες, γ) δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού του Ιστοχώρου., ακόμη και αν έχει υπάρξει προειδοποίηση για την πιθανότητα επέλευσης της ζημίας αυτής.

Ο Ιστοχώρος μπορεί μερικές φορές να προσφέρει ή να αναφέρεται σε περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, προσφορά, πληροφορία ή περιεχόμενο οποιουδήποτε είδους που εκφράζονται ή διατίθενται από τρίτους καταλογίζονται σε αυτούς και δεν απηχούν κατ' ανάγκη αντιλήψεις μας. Αναφορά σε συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν, διαδικασία, συλλογικότητα ή υπηρεσία με την εμπορική επωνυμία, διακριτικό τίτλο, εμπορικό σήμα, κατασκευαστή, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν αποτελεί, ούτε υπονοεί την επιδοκιμασία, σύσταση, ή εύνοιά μας.

5. Newsletter

Ο Ιστοχώρος  δίνει τη δυνατότητα εγγραφής του Χρήστη στη λίστα παραληπτών (mailing list) επί σκοπώ αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter), σχετικά με νέα, προσφορές και εκδηλώσεις της Εταιρείας μας, για τα  προϊόντα μας, τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε. Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η γνωστοποίηση  του ονόματος και του επωνύμου του η υποβολή της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, καθώς και η επαγγελματική σας εξειδίκευση (π.χ οδοντίατρος, οδοντοτεχνήτης, δερματολόγος) . Ο Χρήστης δύναται κατά τη διαδικασία αυτή να λαμβάνει e-mail οδηγιών εγγραφής. Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την εταιρεία Mailchimp (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο Χρήστης αναγνωρίζει, και συναινεί ρητώς και ανεπιφύλακτα, ότι τα προσωπικά του δεδομένα (ον/μο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα μεταφερθούν στο MailChimp για επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας. Ο Ιστοχώρος σας ενημερώνει ότι παρέχεται ρητά και ευχερώς δυνατότητα διαγραφής (unsubscribe) από την εν λόγω υπηρεσία, οποτεδήποτε ο Χρήστης το αποφασίσει.  Συγκεκριμένα ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή, από το footer οποιουδήποτε email του έχει αποσταλεί από τον Ιστοχώρο να προβεί σε διαγραφή (unsubscribe) του από τη λίστα παραληπτών, κατόπιν τούτου, ο Ιστοχώρος δε θα έχει καμία επικοινωνία μαζί σας από εκεί και πέρα. Αν τυχόν παρατηρήσετε ότι συνεχίζεται η λήψη ενημερώσεων παρά το ότι έχετε προβεί σε αίτημα διαγραφής, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο της Εταιρείας 2111022900 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση e-mail: info@sadent.com, ώστε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατέψουμε τα δεδομένα σας και να διαγραφείτε από τη λίστα μας.

6.  Hosts – Hyperlinks Banners- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ Ευθύνης

Οι συνδέσεις υπερκειμένου που πιθανόν να περιλαμβάνονται στον Ιστοχώρο, είναι δυνατόν να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους που δημοσιεύονται από τρίτα μέρη, το περιεχόμενο των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, στον βαθμό που οι εν λόγω συνδέσεις υπερκειμένου περιλαμβάνονται στον παρόντα Ιστοχώρο με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστότοπους τρίτων μερών γίνεται με δική σας απόφαση και με δική σας ευθύνη. Ο Ιστοχώρος δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι επισκέψεις εκάστου Χρήστη στον Ιστοχώρο  δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση δεδομένων που τον ταυτοποιούν. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες και δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον Ιστοχώρο (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του Ιστοχώρος κλπ), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο  Χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστοχώρο. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο.

Η ενδεχόμενη συλλογή και χρήση από τον Ιστοχώρο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προηγούμενης δικής τους γνωστοποίησης και ρητής συναίνεσης.

i. EIΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ

Ειδικότερα δε αναφερόμαστε στις κάτωθι περιπτώσεις:

1) κατά την εγγραφή του Χρήστη στη λίστα παραληπτών του Ιστοχώρου, (newsletter) όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμό του Χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση  και η επαγγελματική του ιδιότητα,

2) κατά την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος του Ιστοχώρου, όπου και ζητείται το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και η επαγγελματική του ιδιότητα,

3) κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο προϊόν, όπου και ζητείται, το ονοματεπώνυμο του Χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και η επαγγελματική του ιδιότητα και

4) κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) του Ιστοχώρου επί σκοπώ  διεκπεραιώσεως ηλεκτρονικών παραγγελιών όπου και ζητούνται, το ονοματεπώνυμο του Xρήστη, η διεύθυνση παράδοσης, ο ταχυδρομικός του κώδικας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου του κινητού ή σταθερόυ, o ΑΦΜ του, η Δ.Ο.Υ του, η επαγγελματική του ιδιότητα,  καθώς και δεδομένα πληρωμής (χρεωστικές/ πιστωτικές κάρτες κ.λπ) του Χρήστη (ιδέτε τους όρους συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος).

Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στον Ιστοχώρο από τους Χρήστες, και κατόπιν της ρητής και ανεπιφύλακτης συναινέσεώς τους καταγράφονται από τον Ιστοχώρο σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, το οποίο τηρείται κατά τα ανωτέρω για ενημερωτικούς και για εμπορικούς σκοπούς.

ii.ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο Ιστοχώρος τηρεί απαρέγκλιτα τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους Χρήστες και κατόπιν συλλέγονται στις παραπάνω περιπτώσεις από τον Ιστοχώρο, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά μας. Δεν θα δώσουμε ποτέ εν γνώσει μας τα στοιχεία σας σε κανένα τρίτο μέρος και για κανέναν απολύτως λόγο, εκτός αν εσείς έχετε ρητά συναινέσει σε αυτό, ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο και ιδίως εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

iii.XΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και για όσο χρόνο ορίζεται από τη νομοθεσία για την άσκηση τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από τις παραπάνω σχέσεις, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

iv.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς, εφ’ όσον γνωστοποιήσετε στον Ιστοχώρο τα προσωπικά σας δεδομένα, δικαιούστε να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, και διαγραφή κάθε δεδομένου που σας αφορά, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία μας. Επίσης μπορείτε να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσής σας σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας πριν την ανάκλησή της.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ή για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που χειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικώς ή εγγράφως στην Εταιρεία, η οποία τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας. (τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900 ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση e-mail: info@sadent.com). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

v. AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για τον παρόντα Ιστοχώρο και τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η Εταιρεία και δεν ισχύουν για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η Εταιρεία δεν ελέγχει. Ο Ιστοχώρος και οι λοιποί διαδικτυακοί τόποι που ανήκουν στην Εταιρεία ( π.χ μέσα κοινωνικής δικτύωσης) δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία για τους όρους χρήσης και συγκεκριμένα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν τρίτα πρόσωπα.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Ιστοχώρος λαμβάνει κάθε συνετή προφύλαξη και προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να είναι τα δεδομένα σας και οι συναλλαγές σας ασφαλή. Σας δηλώνουμε ότι ελέγχουμε επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Καμία κίνηση όμως στο Διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλής, αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχετε υπόψη σας σε κάθε περίπτωση. Κατά  περιήγησή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α.

Επίσης, ο Ιστοχώρος καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων τα οποία εισάγει - γνωστοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης σε μορφή 128bit. Τα στοιχεία τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε παραμένουν κρυπτογραφημένα και συνεπώς μη ορατά σε τρίτους.

Επίσης, ο Ιστοχώρος καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κρυπτογράφησης στοιχείων τα οποία εισάγει - γνωστοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης σε μορφή 128bit. Τα στοιχεία τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε παραμένουν κρυπτογραφημένα και συνεπώς μη ορατά σε τρίτους. Επίσης ο Ιστοχώρος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης προσωπικών κωδικών προς αναγνώρισή σας και συγκεκριμένα: 1) ο κωδικού εισόδου (e-mail ή username) και 2) προσωπικού μυστικού κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι, έπειτα από κάθε καταχώρηση τους, σας παρέχουν αυτομάτως πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια. Σας παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των παραπάνω κωδικών όσες φορές και όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Ο μόνος που ουσιαστικά έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς οι ίδιοι μέσω των κωδικών σας και ως εκ τούτου τυγχάνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση της απώλειας ή διαρροής των κωδικών σας, είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης μας από εσάς καθώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση των παραπάνω κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας εί δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα.

Ο Ιστοχώρος δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και αποτροπής βλαβών.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, καταργεί, τροποποιεί ελεύθερα, άνευ προειδοποίησης και μονομερώς τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου, ειδικότερα για λόγους συμμόρφωσης με κάθε νέα ισχύουσα νομοθεσία ή/και κανονισμούς ή/και για τη βελτίωση του Ιστοχώρου. Με την  ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οποιουδήποτε νέου Όρου, ή τροποποίησης ή κατάργησης ήδη υπάρχοντος όρου  αυτός τίθεται σε ισχύ. Οι Χρήστες προτρέπονται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Μόνη η ανάρτηση ‘Όρων  στον παρόντα Ιστοχώρο, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους.

10. ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ.

Οι Όροι Χρήσης του παρόντος Ιστoχώρου εφαρμόζονται ανάλογα και στα προφίλ, στις ομάδες και γενικότερα στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπου η Εταιρεία και ο Ιστοχώρος,  διατηρεί παρουσία με τον οποιονδήποτε τρόπο.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα Ιστοχώρο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς. Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύ τους, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενό τους, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης των όρων χρήσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.sadent.com Στοιχεία επικοινωνίας: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT A.E.B.E» με διακριτικό τίτλο «SADENT A.E.B.E» που εδρεύει  στο 1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, Αριθμό ΓΕΜΗ 000359001000, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιστοχώρου www.sadent.com (εφ’ εξής ηλεκτρονικό κατάστημα, Εταιρεία, μας, εμάς ή εμείς). Το ηλεκτρονικό κατάστημα, ανήκει στην Εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT A.E.B.E» με διακριτικό τίτλο «SADENT A.E.B.E» που εδρεύει  στο 1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, Αριθμό ΓΕΜΗ 000359001000, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών στο πλαίσιο του N. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Νόμο 4512/2018, σε συνδυασμό με τον Ν. 3471/2006, το  ΠΔ 131/2003 και την κείμενη νομοθεσία. Τα προϊόντα που διαθέτουμε συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου. Ειδικώς δε όσον αφορά στη λειτουργία του και τους όρους συναλλαγών (εφ’ εξής Όροι Συναλλαγών ή Όροι) του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακαλούνται οι επισκέπτες, πελάτες (εφ’ εξής Χρήστες) του εν λόγω, να διαβάσουν τα κάτωθι: Οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).  Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η είσοδος και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα  οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπιστεύεται τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Χρήστες, δεν έχει δυνατότητα επαληθεύσεως της γνησιότητάς του, και δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τα οποία τυχόν θα υποβληθούν.

Η είσοδος  στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η χρήση του τελευταίου, λαμβάνει χώρα μόνο από μέλη του Ιστοτόπου. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά τεκμήριο περί της ταυτότητας του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια πως η χρήση των κωδικών λογίζεται σε κάθε περίπτωση, ότι έγινε από το μέλος στο οποίο αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Συνακόλουθα, η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Χρήστης μετά την είσοδό του και κατά την παραμονή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη συγκατάθεση/έγκριση του κατόχου των κωδικών. Επομένως, τα εγγεγραμμένα μέλη του ηλεκτρονικού  καταστήματος φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους. Για τους λόγους αυτούς επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι: τα μέλη οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να εξέρχονται (logout) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας/περιήγησής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτους. Συνίσταται, στα μέλη, όπως μας ενημερώνουν πάραυτα σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τα συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Οι Χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος,  αποδεχόμενοι τους Όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από το ηλεκτρονικό κατάστημα και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της, σύμφωνα με τα κάτωθι, παραδόσεως των προϊόντων. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρητώς αναφέρεται ότι οι παραγγελίες των προϊόντων τα οποία πωλούνται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς και μόνον έναντι πληρωμής. Πριν την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας ο καταναλωτής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη συνολική τιμή της αγοράς μου, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και δηλώνω σαφώς ότι γνωρίζω ότι η παραγγελία μου συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.»

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρα και αληθή τους στοιχεία και συγκεκριμένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση τους, καθώς και την επιθυμητή διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν, γ) έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων, δ) τον αριθμό του σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους, ε) τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους, στ) το επάγγελμα τους, ζ) τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και τη Δ.Ο.Υ τους. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2111022900, στο  Fax: 210804021, και στο e-mail: info@sadent.com.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα τα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

Στη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η, δε παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της, εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συμμορφούμενο στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή  κατ‘ αρ. 3β Ν2251/1994,  ενημερώνει ρητώς τους πελάτες του στο πλαίσιο συνάψεως συμβάσεων εξ αποστάσεως, ότι οι τελευταίοι διαθέτουν κατ’ αρχήν δικαίωμα υπαναχώρησης από τις συναφθείσες συμβάσεις εντός 14 ημερών από την σύναψη της σύμβασης και συγκεκριμένα από την ημέρα που περιήλθε σε αυτούς η φυσική κατοχή του προϊόντος. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του ως άνω δικαιώματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον καταναλωτή την αξία του προϊόντος την οποία και του κατέβαλε ο καταναλωτής, ο τελευταίος δε υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Ρητώς συμφωνείται με τους παρόντες όρους, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά, καθώς επίσης και ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα επιστρέψει στον καταναλωτή τις δαπάνες αποστολής και παράδοσης του προϊόντος, καθώς η μεταφορά και η παράδοσή των προϊόντων δεν μπορεί να λάβει χώρα μέσω συμβατικού ταχυδρομείου αλλά ανατίθεται σε ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες και πληρώνονται από τον καταναλωτή. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να επιστρέψει το τίμημα της πώλησης στον καταναλωτή που ασκεί δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν το προϊόν  που τελικώς του επιστέφεται, τυγχάνει αποσφραγισμένο και σε διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία του παραδόθηκε.

Ο καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά ή τα μεταβιβάζει στον προμηθευτή ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στον προμηθευτή την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ του Ν. 2251/1994. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν στην Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT A.E.B.E» με διακριτικό τίτλο «SADENT A.E.B.E» που εδρεύει  στο 1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, Αριθμό ΓΕΜΗ 000359001000, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com.

Σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,  β) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Στις ως άνω περιπτώσεις τυχόν άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης δεν τυγχάνει έγκυρη, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει το τίμημα των προϊόντων στον καταναλωτή.

Παρέχεται στον καταναλωτή ειδικό έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικώς μέσω της αποστολής του στο e- mail  του ηλεκτρονικού καταστήματος: info@sadent.com.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την  έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 καθώς και τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των πωλουμένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων λαμβάνει χώρα επί τη βάσει πληροφοριών και στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί ο αρχικός εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής στην Εταιρεία μας. Η Εταιρεία  δεν οφείλει ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε αποζημίωση πελάτη για τη ζημία που επήλθε σε αυτών από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την  Εταιρεία μας.

 Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη και πριν τη σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως αγοραπωλησίας, να επιλέγει τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να ανανεώνει ή αποσύρει αυτά αζημίως, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, προσφορές και εκπτώσεις επί αυτών.

Η Εταιρεία μας διεκπεραιώνει την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη εντός των πλαισίων των διαθεσίμων αποθεμάτων μας. Σε περίπτωση που  ένα από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει εντός  τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας, πληροφορώντας σας για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούμε να σας προμηθεύσουμε το προϊον. Εφ’ όσον συμφωνείται το προϊόν αυτό, θα αποσταλεί σε εσάς με ξεχωριστή αποστολή δίχως καμία δική σας επιβάρυνση.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής, τα χαρακτηριστικά των αγαθών τα οποία πωλούνται  από την Εταιρεία μας. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα  επίσης αναφέρεται ρητά και ευκρινώς η συνολική τιμή των αγαθών σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  νομίμου Φ.Π.Α., των εξόδων μεταφοράς – αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής και παράδοσης, η προθεσμία εντός της οποίας ο το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά. Επίσης μνημονεύεται ρητώς τυχόν δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή και τα απορρέοντα εξ αυτού δικαιώματα αλλά και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβείτε σε παραγγελία, να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com. για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, απεργίες, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας σε οποιονδήποτε πελάτη της για οποιονδήποτε λόγο, πολλώ δε μάλλον αν ο πελάτης προβεί σε παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της παρούσας, ή των όρων της αγοραπωλησίας.

6. Μετάθεση κινδύνου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα  και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το τελευταίο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).

7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, λαμβάνεται ενημερωτικό μέιλ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την ποία μας έχετε χορηγήσει, με όλα τα στοιχεία της παραγγελία σας και σχετικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξή της.

Επίσης, η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας και τηλεφωνικώς ώστε:

Α) Να επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας.

Β) Να οριστούν οι ώρες παράδοσης αυτής.

Οι παραδόσεις των προϊόντων μας γίνονται είτε από υπαλλήλους μεταφορείς της εταιρείας μας, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες courier, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή,  09:00-17:00 στον χώρο επιλογής σας εύκολα και αξιόπιστα.

  • Για παραγγελίες άνω των 50 €, σας κάνουμε ΔΩΡΟ τα μεταφορικά έξοδα σε όλα τα προϊόντα
  • Για παραγγελίες κάτω των 50 €, η χρέωση είναι 8 € σε όλη την Ελλάδα.

Όταν η παραγγελία σας είναι πλήρης και έτοιμη για αποστολή, παραδίδεται:

  • Εντός μίας εργάσιμης ημέρας στην Αττική και σε όλες τις πόλεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον η παραγγελία σταλεί μέχρι τη 13:30 της προηγούμενης ημέρας.
  • Εντός δύο εργάσιμων ημερών στην υπόλοιπη Ελλάδα.
  • Εντός τριών εργάσιμων ημερών σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι αποστολές των προϊόντων λαμβάνουν χώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή Τα έξοδα αποστολής δύναται κατά περίπτωση να παρουσιάσουν απόκλιση από τα ανωτέρω γενικώς αναφερόμενα ανάλογα με τον ογκώδη ή μη χαρακτήρα των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, πριν από οιαδήποτε αποστολή θα έχετε προηγούμενη σχετική τηλεφωνική ενημέρωση από την εταιρεία μας. Τέλος, οι προθεσμίες παράδοσης των προϊόντων, ως αυτές αναφέρονται στους γενικούς όρους χρήσης του παρόντος, είναι ενδεικτικές μπορούν να τροποποιηθούν και δύναται να παρουσιάσουν αποκλίσεις σε περιόδους μεγάλων εκπτώσεων και προσφορών, όπου και παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση και μεγάλος όγκος παραγγελιών. ( π.x black Friday, cyber Monday Κλπ)

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχετε τη δυνατότητα πληρωμής με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμείτε:

α) Αντικαταβολή: Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή εφόσον επιθυμείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με μετρητά κατά την παράδοσή της.

β) Πιστωτική/Χρεωστική/Προπληρωμένη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες. Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών προστατεύονται μέσω συστήματος online ασφάλειας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από εταιρία κρυπτογράφισης.), το οποίο εγγυάται ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων τα στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας ώστε να καταχωρηθεί έγκυρα το αίτημα παραγγελίας σας. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, τα προσωπικά στοιχεία αυτής δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους καθώς η πληρωμή γίνεται στον σχετικό-ασφαλή ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών παραμένουν κρυπτογραφημένα ώστε σε καμία περίπτωση να μην διαρρεύσουν σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

γ) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό. Για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, πρέπει να
προβείτε στην κατάθεση ολόκληρου του ποσού στην  Εταιρεία μας και στους  τραπεζικούς λογαριασμούς:  i) EFG EUROBANK ERGASIAS AE BUSINESS CENTER ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (043) 17 χιλ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -ΛΑΜΙΑΣ TK 14564 N.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.210-6252375-7 SWIFT CODE BIC ERBKGRAA ΙΒΑΝ GR 50 0260 0950 0005 8020 0038 305 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ 0026.0095.580.2000.38305 ii) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ NATIONAL BANK OF GREECE S.A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (120) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5914671 NEA ΕΡΥΘΡΑΙΑ SWIFT : ETHNGRAA ΙΒΑΝ :GR 47.0110.1200.0000.1204.7121.293 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ 120/47121293 iii) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (2183) Λ. Δηµοκρατίας 71 & Αλ. Παναγούλη, 15127 Μελίσσια Τ: 210-8100422/ F: 210-8045507 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ 5183049581080 IBAN GR:94 0172 1830 0051 8304 9581 080 iv) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ 184.00232.0000.925 IBAN : GR60 0140 1840 1840 0232 0000 925,  v)BANK OF CYPRUS LARNACA IBU 0582 AΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ 357020511481 IBAN : CY26 0020 0195 0000 3570 2051 1481 SWIFT BCYPCY2N. Παρακαλούµε αναφέρετε και τον κωδικό  της παραγγελίας σας, στην αιτιολογία του εµβάσµατος, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που θα σας έχουν αποσταλεί με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Η παραγγελία σας θα αποσταλεί αµέσως µόλις  η Εταιρεία μας, λάβει την σχετική απόδειξη πληρωµής. Εφόσον πραγματοποιηθεί η κατάθεση, θα πρέπει να μας αποστείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής στο Fax: 210804021, ή στο e-mail: info@sadent.com.

9. METΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Νόμιμα επεξεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και διαβιβάζει δεδομένα των χρηστών στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο (άρθρ. 5, παρ. 1, ν. 3471/2006). Το ηλεκτρονικό κατάστημα αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, εντός των θεσμικών πλαισίων και με γνώμονα την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει εφόσον ζητηθεί ειδικώς. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ιστοχώρο και τα δικαιώματά σας διαβάστε προσεκτικά του Όρος Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου οι οποίοι διέπουν και τον παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλακτικές σχέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμοστέο δίκαιο, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον γεωγραφικό προσδιορισμό των εν δυνάμει καταναλωτών, τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης, λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας του καταστήματος και το κράτος προέλευσής του, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις πώλησης προϊόντων της Εταιρείας και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 2251/94, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διεύθυνση URL Ιστότοπου: www.sadent.com Στοιχεία επικοινωνίας: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SADENT A.E.B.E» με διακριτικό τίτλο «SADENT A.E.B.E» που εδρεύει  στο 1ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής ΤΚ 19002, Αριθμό ΓΕΜΗ 000359001000, τηλεφωνικό κέντρο: 2111022900, Fax: 210804021, e-mail: info@sadent.com.

Menu

Settings

Περισσότερα.
Δεν βρέθηκαν προϊόντα.