Οικολογική συνείδηση

Οικολογική συνείδηση

Η Sadent βελτιώνει την επιχειρηματικότητα της με οικολογική κατεύθυνση

Εγκαθιστούμε μονάδα βιολογικού καθαρισμού στη νέα μας κτιριακή εγκατάσταση στη Παιανία.

Καθαρίζουμε βιολογικά και επαναχρησιμοποιούμε 100% του νερού της νέας μας κτιριακής εγκατάστασης στη Παιανία, καλλιεργώντας μια πράσινη έκταση 1500 m2.

Ανακυκλώνουμε ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα που αποκαθιστά η τεχνική μας υπηρεσία.

Βελτιώνουμε την ενεργειακή απόδοση της κτιριακής μας εγκατάστασης από τη κατηγορία Ζ σε Β+ με την νέα μας κτιριακή εγκατάσταση στη Παιανία.

Μειώνουμε τη χρήση χαρτιού επενδύοντας σε νέες λύσεις λογισμικού με ηλεκτρονικές εταιρικές διαδικασίες.

Ανακυκλώνουμε και επαναχρησιμοποιούμε τις συσκευασίες αποστολής προϊόντων μειώνοντας την κατανάλωση πλαστικών και χαρτικών.

Εγκαθιστούμε ειδικά συστήματα για την περιβαλλοντολογική αποκομιδή και ανακύκλωση βιοτεχνικών λημμάτων

Support