Ανακοίνωση της Sadent AEBE για aligners

Ανακοίνωση της Sadent AEBE για aligners

Αγαπητοί ορθοδοντικοί, οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες,

Πρόσφατα και προς μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε σχετικά με διασπορά καθ’ όλα αίολων φημών αφορώσες προϊόντα τα οποία διανέμει η εταιρεία μας. Συγκεκριμένα διαδίδονται «κρυφώς» και «εμπιστευτικώς» ισχυρισμοί  ότι δήθεν οι ενδοστοματικοί σαρωτές 3Shape Trios, δε θα είναι συμβατοί στο μέλλον με την τεχνολογία Invisalign στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι διαδόσεις αυτές δεν βασίζονται σε καμία επίσημη ανακοίνωση των εταιρείων 3Shape & Align (οι ιστοσελίδες των οποίων είναι ελεύθερα προσβάσιμες) oύτε σε δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις.

Η εταιρεία μας προάγει την ανοιχτή επιστήμη, χωρίς δεσμεύσεις για τους χρήστες της 3Shape.  Με υπευθυνότητα φροντίζουμε για την ορθή ενημέρωση των χρηστών ώστε να επιλέγετε τώρα και στο μέλλον ΕΛΕΥΘΕΡΑ και στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού τα aligners ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ. Η αξεπέραστη τεχνολογία του ενδοστοματικού σαρωτή 3Shape Trios και των λογισμικών 3Shape Ortho analyzerclearaligner και indirect bonding εξελίσσεται συνεχώς και σας δίνει πρόσβαση σε πάρα πολλά aligners, σε πολλούς δοκιμασμένους 3d εκτυπωτές και στο πιο εξελιγμένο οικοσύστημα. 

Η Sadent ως επίσημος διανομέας της 3Shape στην Ελλάδα, με παρουσία στο χώρο των οδοντιατρικών για 90 και πλέον έτη, συνιστά στο καταναλωτικό κοινό να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη περισυλλογή και επιφύλαξη τέτοιου είδους διαδόσεις, επιφυλάσσεται δε παντός νομίμου δικαιώματός της, ως αυτό κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του ΑΚ, του ΠΚ και των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

Mε τιμή,

Σπύρος Σαρηγιάννης

Διευθ. Σύμβουλος

SADENT
Support